نویسنده = حمید بصیرت منش
بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی در اشعار امام خمینی

دوره 5، شماره 4، دی 1400، صفحه 9-32

حمید بصیرت منش؛ فاطمه سادات ضیغمیان


مجلس شورای اسلامی و مسألة پایان جنگ ایران و عراق

دوره 4، 1تا4، بهمن 1399، صفحه 115-145

علیرضا ملایی توانی؛ حمید بصیرت منش؛ فاطمه امیری پری


مقایسه سیاست‌های اقتصادی امام خمینی(س) با پیامبر(ص) و امام علی (ع)

دوره 4، 1تا4، بهمن 1399، صفحه 147-177

مژگان رکن الدینی؛ حمید بصیرت منش


نقش شیخ صادق خلخالی در مواجهۀ جمهوری اسلامی با جریان موسوم به لیبرال‌

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، اسفند 1397، صفحه 109-136

حمید بصیرت منش؛ رسول صابر


در ضرورت نقد منصفانۀ تاریخ‌نگاری‌های محلی انقلاب اسلامی

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، اسفند 1397، صفحه 191-199

حمید بصیرت منش


تأثیر انقلاب الجزایر بر مبارزات سیاسی ایران به‌روایت انقلابیون ایرانی

دوره 1، دفتر سوم و چهارم، بهمن 1396، صفحه 59-85

حمید بصیرت منش؛ امین خانی


مطالعه موضوعی منابع کشف‌الاسرار امام خمینی(س)

دوره دوم، 2-3، فروردین 1394، صفحه 1-30

حمید بصیرت منش


بررسی فرایند انقلاب اسلامی در بروجن

دوره اول، شماره 1، مهر 1393، صفحه 1-40

حمید بصیرت منش؛ مریم رفیعی وردنجانی