مقایسه سیاست‌های اقتصادی امام خمینی(س) با پیامبر(ص) و امام علی (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار تاریخ پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به صورت توصیفی به آرا و نظرات دورۀ ده سالۀ رهبری امام خمینی و مقایسۀ آن با سیاست‌های اقتصادی دوران حکومت پیامبر(ص) و امام علی(ع) پرداخته است. این پژوهش در پی پاسخ  به این پرسش است که سیاست‌های اقتصادی دوران ده سالۀ رهبری امام خمینی  با سیاست‌های اقتصادی دوران حکومت پیامبر(ص) و امام علی (ع) چه نسبتی دارد؟ و بر این مدعاست که هر سه حکوت شیوه تسویه‌ای را در برنامه خود داشته­اند.
یافته این پژوهش نشان‌ می‌دهد که امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران، الگوی جمهوری اسلامی را برگرفته از حکومت صدر اسلام می­دانند و در معرفی الگوی انقلاب اسلامی به حکومت­ موفق صدر اسلام اشاره می­کند و تمام هدف خود را از تشکیل حکومت برقراری عدالت اجتماعی می­داند. بنابراین طبق بررسی‌های انجام شده هدف هر دو حکومت برقراری عدالت اجتماعی در جامعه بوده هر چند این دو حکومت از نظر زمانی و مکانی و بافت جامعه، ساختار و نوع حکومت و تأمین منابع مالی و روش­های اقتصادی با هم تفاوت دارند. اما از نظر محتوایی هردو حکومت یک راه را دنبال می­کردند و با توجه به یافته‌های به دست آمده، پژوهش مدعای خود را اثبات می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Economic Policies of Imam Khomeini, Prophet Muhammad (pbuh) and Imam Ali (pbuh)

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Roknadini 1
  • Hamid Basiratmanesh 2
1 PhD Student, Department of History of Islamic Revolution, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution, Tehran, Iran, (Corresponding Author)
2 assistantAssistant Professor, Department of History of Islamic Revolution, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution, Tehran, Iran, Email
چکیده [English]

This paper studies in a descriptive way Imam Khomeini’s ten-year views on economic policies as compared with related policies in the tenure of Prophet Muhammad (pbuh) and Imam Ali (pbuh). This study intends to find an answer to the question of “What similarities are there between Imam Khomeini’s ten-year leadership and the tenure of Prophet Muhammad (pbuh) and Imam Ali (pbuh) in terms of economic policies?”, claiming that the three governments resorted to settlement method.
Findings of this paper indicate that Imam Khomeini, as the Founder and Leader of the Islamic Revolution, has set the model of Islamic Republic based on early Islamic government. In introducing the model of Islamic Revolution, Imam Khomeini points to the successful early Islamic government and underscores his entire objective behind establishment of the government as social justice. Therefore, based upon the studies, both governments have sought establishing social justice in the society, although the two governments are different in terms of time and pace, social fabric, structure and type of the government, ways for financing the government and their economic methods. However, the two governments have contextually followed one similar path. Resorting to its findings, the paper proves its hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial policy
  • Prophet (pbuh)
  • Imam Ali (pbuh)
  • Imam Khomeini
  • comparative study
-         آژینی، محسن.(1374) اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
-         ابریشمی، حمید.(بی‌تا) اقتصاد ایران، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی .
-         ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمیدبن هبه‌الله.(1379) جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر نی.
-         ابن‌سلام، ابی‌عبید قاسم. (1388) الاموال، تحقیق محمد خلیل هراس، بی‌جا: المکتبة الأزهریة للتراث.
-         ابن‌هشام. (1375) زندگانی پیامبر(ص) اسلام سیره النبویه، ترجمۀ سیدهاشم رسولی، تهران: انتشارات کتابچی، چاپ پنجم.
-         اجتهادی، ابوالقاسم.(1363) وضع مالی و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوره اموی، تهران: انتشارات صدا وسیمای جمهوری اسلامی.
-         انصاری، مجید. (24/6/1398) مصاحبه، تهران.
-         بصیرت‌منش، حمید و اصغر میرشکاری.(1379) آیینه حسن: خاطراتی از ویژگی‌های ممتاز امام خمینی در امور فردی و اجتماعی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
-         بیات زنجانی، اسدالله. (20/4/1398) مصاحبه، قم.
-         بیژه فر، علی.(1388) کابینه دوم میرحسین موسوی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-         خمینى، (امام) روح‏الله.(1389) صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ پنجم.
-         ---------. (بی‌تا) ولایت فقیه (حکومت اسلامى)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ اول.
-         دادگر، حسن.(1385) اقتصاد ایران قبل و بعد انقلاب، تهران: اندیشه جوان.
-         رشاد، علی اکبر. (1365) دانشنامه امام علی، تهران : پژوهشگاه فرهنگ و معارف.
-         زرگری نژاد، غلامحسین.(1378) تاریخ اسلام در صدر اسلام (عصرنبوت)، تهران: انتشارات سمت.
-         مجموعه قوانین دومین دوره مجلس شورای اسلامی.(بی‌تا) اداره کل قوانین، تهران: اداره کل امور فرهنگ و روابط عمومی.
-         موسایی، میثم.(1386) امام خمینی دولت و اقتصاد، تهران: نشر عروج.
-          نهج البلاغه.(1388) ترجمه انصاریان، قم: دارالعرفان، چاپ اول.
-         ---------.(1376) ترجمة‌ جعفر شهیدی، تهران: انتشارات‌ علمی‌ و فرهنگی، چاپ یازدهم.
-         واقدی، محمدبن عمر. (بی‌تا) تاریخ المغازی (تاریخ جنگ‌های پیامبر(ص))، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: پیام نور .