اهداف و چشم انداز

فصلنامه تاریخ نامه انقلاب به منظور ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه و رشد و گسترش فرهنگ و تاریخ انقلاب ‌اسلامی، تازه‌های پژوهشی صاحب‌نظران حوزه مطالعات انقلاب اسلامی را منتشر می‌کند.

 

اهداف:

انتشار مقالات اصیل پژوهشی پژوهشگران داخلی  در عرصه مطالعات انقلاب اسلامی 

توسعه دانش تاریخی و سیاسی در گستره ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بین المللی انقلاب اسلامی.

نشر  آرای صاحب‌نظران عرصه انقلاب اسلامی.

تشویق  و ایجاد رقابت علمی بین پژوهشگران و تبادل نتایج پژوهش‌های علمی آنان

نشر همزمان یافته ها در سایت مجله و پایگاه های استنادی ایران و جهان

 

چشم‌انداز:

گسترش و تعمیق مطالعات انقلاب اسلامی از طریق انتشار آخرین یافته‌های پژوهشی، تحلیل جدیدترین نظریه‌ها و معرفی آخرین نظر و پژوهش­های منتشرشده