اخبار و اعلانات

فراخون دریافت مقاله جهت چاپ در دو فصلنامه تاریخ نامه انقلاب

به اطلاع کلیه محققان، پژوهشگران ، استادان و دانشجویان می رساند دوفصلنامه تاریخ نامه انقلاب از آثار پژوهشی شما استقبال می کند. علاقه مندان می توانند آثار خود را در سامانه اینترنتی مجله تاریخ نامه انقلاب طبق شیوه نامه نگارش مقالات مندرج در همان آدرس، بارگزاری و ارسال نمایند.

مطالعه بیشتر