بررسی فرایند انقلاب اسلامی در بروجن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد تاریخ انقلاب اسلامی, پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران برخلاف سایر انقلاب ‌ها با مشارکت اکثر قریب‌به‌اتفاق همۀ اقشار جامعه به‌وقوع پیوست. در این انقلاب، مردم همه‌ ی مناطق و شهرهای کشور سهیم بودند. یکی از ابعادی که می‌تواند به روشن‌تر شدن مباحث و تحلیل‌های انقلاب کمک ‌کند، بررسی تحولاتی است که در شهرها و روستاها به‌وقوع پیوسته است.  پژوهش حاضر برآن است تا نحوۀ گسترش باورها و اعتقادت اسلامی و انقلابی در شهر بروجن و حوادث و رخدادهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی را در این شهر کوچک مورد توجه قرار دهد. در این خصوص پس از توصیف تحولات اداری و اجتماعی شهر در دو دهۀ 40 و 50 ش، با استفاده از روش کتابخانه‌ای (اسناد، کتاب، روزنامه) و مصاحبه‌های متعدد، سیر حوادث و رخدادهای انقلاب در سال 1357 و نقش اقشار گوناگون در تحولات انقلابی در این شهر بررسی شده است.  براساس یافته‌ های این پژوهش، بافت مذهبی شهر و مسافرت تعدادی از روحانیون متعهد از قم و دیگر نقاط به این منطقه و سخنرانی‌ های روشنگرانۀ آنان موجب آشنایی مردم بروجن با جریان کلی انقلاب شد. در داخل شهر فعالیت‌های فرهنگی نهادهای مردمی مانند «کانون جوانان اسلامی» در آموزش و تربیت نیروهای آگاه و ایجاد فضای انقلابی در بروجن مؤثر بودند. در ابراز مخالفت‌ها و اعتراضات مردم شهر بروجن در سال 1357، نقش فرهنگیان (معلمان و دانش ‌آموزان) جالب توجه است. مردم این شهر افزون‌بر نارضایتی منطقه‌ ای، تحت تأثیر جریان و حوادث دیگر شهر‌ها (مانند اصفهان) به سیل عظیم انقلاب پیوستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Islamic Revolution Process in Borujen

نویسندگان [English]

  • Hamid Basiratmanesh 1
  • Maryam Rafiei Barzanjani 2
1 Assistant Professor,The Research of Imam Khomeini & Islamic Revolution,Tehran, I. R. Iran
2 M.A Student History Of Islamic Revolution ,The Research of Imam Khomeini & Islamic Revolution,Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Unlike all other revolutions of the type, Islamic Revolution of Iran took place with the participation of all walks of life. All people from all regions and cities had their contributions to this revolution. A review of the developments in the cities and villages can help elucidation of discussions and analyses on revolution. This research paper intends to review the way of the formation and expansion of Islamic and revolutionary beliefs and ideals in Borujen, as well as the incidents and events that led to the victory of Islamic Revolution in this small city. In this connection, following an explanation of the administrative and social developments in 60s and 70s in this city, the paper uses library method (documents, books, newspapers) and various interviews to survey the 1979 Islamic Revolution developments and the role of people from various walks of life in revolutionary developments in this city. Based on the findings, the religious texture of the city, coupled with the migration and travels by a number of committed clergies from Qom and from other regions to this city, as well as their enlightening speeches brought about familiarity of people with the nature of the Islamic Revolution. As inside the city, the cultural activities of popular institutions such as “Center of Muslim Youths” were influential in education, training and upbringing of the wakeful revolutionary forces and in creation of a revolutionary atmosphere in Borujen. The role of the teachers and students in expressing opposition to the regime and in staging demonstrations in 1979 in this city is worthy of attention. In addition to the regional unrest, the people of this city poured onto the streets under the influence of the developments in other cities (such as Isfahan).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Borujen
  • Imam Khomeini
  • Center of Muslim Youths
  • teachers and students

الف: اسناد و مدارک کتبی

-         آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-         اسناد به‌دست‌آمده از نیروهای انقلابی شهر.

ب: کتاب

-       آبراهامیان، یرواند. (1382)، ایران بین دو انقلاب، تهران: نشر نی.
-         امام خمینی، روح‌اللّه. (1378)، صحیفة امام،  صحیفۀتهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی
-         انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک؛ روزشمار چهارمحال و بختیاری. (1388)، تهران مرکز بررسی اسناد تاریخی.
-         فیاضی، مرتضی. (1386)، یک قدم تا آسمان، بروجن، افضل..
-         گالت، چارلز الکساندر. (1378)، ایل بختیاری، تهران: شیرازه.
-         نجاتی، غلامرضا. (1390)، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، تهران: رسا.
 

ج: نشریات

-         روزنامۀ کیهان، شماره ­10631،17 بهمن 1357.

د: مصاحبه ­ها

-         ابراهیم اشراقیان، بروجن، 13/7/1391. 
-         ابراهیم منصوری، بروجن، 17/6/1391.
-         احسان الله پیکار، بروجن، 27/8/1391.
-         احمد شیروانی، بروجن، 20/7/1391.
-         امیرحسین غلامی، بروجن، 6/9/1391.
-         آیت بنایی،بروجن، 15/7/1391.
-         حسن عظیم‌زاده، مکاتبه، 17/11/1391.
-         حسن ناصری، بروجن، 15/6/1391.
-         حسین ناصری، بروجن، 2/7/1391.
-         حسینقلی بنایی، بروجن، 14/6/1391.
-         حمزه‌­علی نیکخواه، اصفهان، 24/6/1391.
-         خلیل اسحاقی، بروجن، 28/6/1391.
-         روح‌انگیز کرمی، بروجن، 23/6/1391.
-         رؤیا غلامی شهرکرد، 22/6/1391.
-         زرین شیروانی، بروجن، 27/6/1391.
-         سعید غلامی، قم، 31/6/1391.
-         سکینه بنایی، بروجن، 21/7/1391
-         عباس پیکار، شهرکرد، 8/8/1391.
-         علی‌اکبر رضوانی، بروجن، 7/10/1391.
-         علی نصر، بروجن، 7/10/1391.
-         علی نیلیه، بروجن، 6/9/1391.
-         محمدتقی طاهری، بروجن، 1/12/1391.
-         قربانعلی حجتی، بروجن، 25/6/1391.
-         کبری پور دهقان، بروجن، 4/8/1391.
-         محمدحسین آرامش، بروجن، 20/7/1391.
-         محمدحسین خرم، بروجن، 3/7/1391.
-         محمدرضا پیراسته، بروجن، 28/7/1391.
-         محمدرضا فیاضی، قم، 3/8/1391.
-         محمد عباسیان، بروجن، 8/9/1391.
-         محمد مدنی، قم، 27/7/1391.
-         محمد نقی شاهرخی، قم، 14/6/1391.
-         مصطفی توفیقی، بروجن، 5/8/1391.
-         مهدیقلی طببیبی، بروجن، 3/7/1391.
-         ناصر مسعودی، بروجن، 25/6/1391.
-         نصیر فیاضی، بروجن، 25/6/1391.
-         مهدی فیاضی، بروجن، 1/12/1391.
-         مصطفی توفیقی، بروجن، 5/8/1391.
-         محمد زمانی، قم، 19/11/1391.
-         غلامعلی شیرانی، بروجن، 7/9/1391.
-         سهراب غفاری،  نقنه، 9/7/1391.
-         احمد افضلی، بروجن، 25/6/1391.
-         رحمت‌الله سعادت، بروجن، 7/9/1391.
-         رحمت‌الله شبانیان، بروجن، 5/9/1391.
-         علی جوانبخت، بروجن، 26/6/1391.
-         کبری پیردهقان، بروجن، 4/8/1391.
-         محمدرضا خلیلیان، بروجن، 8/5/1391.