کجروی‌های اجتماعی در اصفهان پیش از انقلاب اسلامی(مطالعة تاریخی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مطالعه بر روی کجروی‌های اجتماعی یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی است که معمولاً بر روی جامعة حاضر صورت می‌گیرد. در این پژوهش سعی شده با مراجعه به اسناد و مطبوعات دوران پهلوی در شهر اصفهان، کجروی‌های اجتماعی مانند روسپی‌گری، قماربازی و اعتیاد از جنبه‌های کیفی مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد گسترش آن در جامعة مورد مطالعه، یعنی شهر اصفهان تبیین ‌گردد. در خلال آن تلاش گردیده نشان داده شود که نقش سیاست‌های فرهنگی حاکم در مهار یا گسترش این کجروی‌ها تا چه حد بوده است. سرانجام معلوم می‌گردد که ر‌ژیم گذشته، کوششی چندان برای مهار کجروی‌های اجتماعی ذکر شده به خرج نمی‌داد، امری که مورد اعتراض آگاهان آن روزگار قرار داشت. اعتراضی که بخشی از آن در انقلاب اسلامی متجلی گردید.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

• Social Deviances in Isfahan before Islamic Revolution (Historical Study

نویسنده [English]

  • Abdulmahdi Rajaei
Ph.D. in local history of Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

 Studying social deviances is one of the social science branches and is usually undertaken to investigate the current community. In this paper attempts have been made by relying on Pahlavi’s documents and media in Isfahan, to study social deviances like prostitution, gambling and addiction and explain its dimensions through a qualitative method. Also attempts have been made to demonstrate the role of dominant cultural policies in containment or spread of these deviances. The findings of this paper show that the previous regime did not make enough effort to control these deviances, which was protested by people who were aware of the situation. The objection was partly manifested in the course of the Islamic Revolution.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan
  • social deviance
  • social deviations
  • Pahlavi Era
الف. کتاب‌ها
احمدی خراسانی، نوشین ؛ اردلان، پروین (1382) . سناتور، فعالیت‌های مهرانگیز منوچهریان بر بستر مبارزات حقوقی زنان در ایران. تهران: نشر توسعه.
اسنادی از انجمن‌ها و مجامع مذهبی در دورة پهلوی (1381). تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ستوده، هدایت ا لله (1389). آسیب شناسی اجتماعی ؛ جامعه شناسی انحرافات. تهران: آوای نور.
فرجاد، محمد حسین (1377). بررسی مسائل اجتماعی ایران. تهران: انتشارات اساطیر.
کشانی، علی اصغر (1386). فرایند تعامل سینمای ایران و حکومت پهلوی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
مواد مخدر به روایت اسناد ساواک( 1383). تهران: ستاد مبارزه با مواد مخدر.
 
ب. روزنامه‌ها و نشریات
روزنامة اخگر، محل نشر اصفهان
روزنامة اصفهان، محل نشر اصفهان
روزنامة ایران، محل نشر تهران (دوران ناصرالدین شاه)
روزنامة خبرهای روز اصفهان، محل نشر اصفهان
روزنامة ستارة اصفهان، محل نشر اصفهان
روزنامة سرنوشت، محل نشر اصفهان.
روزنامة چهلستون، محل نشر اصفهان
روزنامة نقش‌جهان، محل نشر اصفهان