نقد و بررسی کتاب ملت و حاکمیت، خاطرات دکتر کاظم ودیعی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. تهران. ایران

چکیده

کتاب ملت و حاکمیت، خاطرات دکتر کاظم ودیعی از مجموعۀ تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر به‌کوشش حسین دهباشی منتشرشده است. ناشر این کتاب سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران است.

این کتاب در نمایشگاه کتاب سال 1398 به‌صورت ماکت در غرفۀ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران به نمایش درآمده ولی قابل فروش نبود و در شهریور 1398 به بازار عرضه‌شد.

از این مجموعه در سال 1393 چهار جلد کتاب دیگر هم منتشرشده بود: حکمت و سیاست: تاریخ شفاهی زندگی و آثار سیدحسین نصر ، فرماندهی و نافرمانی: تاریخ شفاهی، زندگی و آثار سپهبد خلبان شاپور آذربرزین ، آیندگان و روندگان: تاریخ شفاهی زندگی و آثار داریوش همایون و اقتصاد و امنیت: تاریخ شفاهی زندگی و آثار علینقی عالیخانی. در ادامه این مجموعه، دو جلد دیگر نیز همراه با خاطرات دکتر کاظم ودیعی که موضوع این نوشتار است منتشرشده است: اقلیت و اکثریت، خاطرات دکتر فرهنگ مهر و ایران و اتم: تاریخ شفاهی، زندگی و آثار اکبر اعتماد . جستجو در بانک فیپای کتابخانۀ ملی ایران نشان می‌دهد برای کتاب «انقلاب و دانشگاه: تاریخ شفاهی زندگی و آثار منوچهر گنجی» هم فیپا گرفته‌شده اما فقط سه جلد از این مجموعه در سال 1398 منتشرشده است و علت منتشر نشدن جلد چهارم مشخص نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criticism of the book Nation and Sovereignty, Memoirs of Dr. Kazem Vadiei

نویسنده [English]

  • Seyad Mahmoud Sadat
Assistant Professor, Department of Islamic Revolution History, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution. Executive Secretary of the Quarterly Treasures if the National Archives of Iran.Thran, Iran
چکیده [English]

The book "Nation and Sovereignty", the memoirs of Dr. Kazem Vadiei from the collection of oral and visual history of contemporary Iran by the efforts of Hossein Dehbashi has been published. The publisher of this book is Iran's National Library and Documents Organization.

This book was displayed as a replica in the book fair of 2018 at the stand of the Iranian National Library and Documents Organization, but it was not for sale and was released to the market in September 2018.

From this series, four other books were published in 2013: Wisdom and Politics: An Oral History of the Life and Works of Seyyed Hossein Nasr, Command and Disobedience: An Oral History, the Life and Works of Lieutenant General Khalban Shapour Azarbarzin, Ajindag va Rondangdan: An Oral History of the Life and Works of Lieutenant General Khalban Shapour Azarbarzin Dariush Homayun and economy and security: oral history of the life and works of Alineghi Alikhani. In the continuation of this series, two other volumes have been published along with the memoirs of Dr. Kazem Wadiei, which is the subject of this article: Minority and Majority, Memoirs of Dr. Farhang Mehr and Iran and Atom: Oral History of the Life and Works of Manouchehr Ganji", but only three volumes of this collection were published in 2018, and the reason for not publishing the fourth volume is not known.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kazem Vadiei
  • Pahlavi period
  • memories
  • oral history