بررسی سندشناختی تغییرات شکلی و محتوایی اعتبارنامه های مجلس شورای ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

 اعتبارنامه سندی است که به موجب آن پیروزی نامزدی در انتخابات به رسمیت شناخته می‌شود و به مرکز اعلان می‌گردد. نمایندگان مجلس اول شورای ملی، فاقد اعتبارنامه بودند. نخستین اعتبارنامه در مجلس دوم شورا برای نمایندگان صادر شد. اعتبارنامه‌ ها دوره‌به‌دوره تغییرات شکلی و محتوایی فراوانی به خود دیدند. در دوره‌ های نخست مجلس شورای ملی این اعتبارنامه‌ ها از حیث شکل و محتوا از قاعده و قانون خاصی پیروی نمی‌ کردند. با مرور زمان و نزدیک شدن به دوره ‌های پایانی مجلس شورای ملی، نظم و پیوستگی خاصی در آن‌ها دیده می‌شود. اما به‌طور‌کلی در همة اعتبارنامه ‌ها هیئت نظارت بر انتخابات به همراه مرجعی دولتی به معرفی نماینده مربوط به حوزه خود پرداخته‌ اند و انتخابات را موافق با قوانین و مقررات انتخابات اعلام نمودند. در پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی و با تکیه بر اسناد موجود که همان اعتبارنامه‌ ها هستند، به بررسی تحولات و تغییرات شکلی و محتوایی اعتبارنامه ‌های بیست‌ و‌چهار دورة مجلس شورای ملی پرداخته می ‌شود و مندرجات و محتوای آن‌ها با یکدیگر مقایسه می‌گردد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Documentological Study of Changes in the Form and Content of MPs Credentials

نویسندگان [English]

  • hassan hazrati 1
  • mina avanj 2
1 Associate Professor, University of Tehran،Tehran, Iran
2 Master of Science in Islamic Revolution History, Imam Khomeini Research Center, Islamic Revolution, Tehran, Iran
چکیده [English]

Credential is a document according to which the victory of a candidate in the elections is officially recognized and announced to the center. The MPs of the First Parliament or the National Assembly did not have the credentials. The first credentials were issued for the MPs in the Second National Assembly. The credentials were changed in form and content from tenure to tenure. In the early rounds of the National Assembly the credentials did not follow any rule or law in form and content. With the lapse of time and in the closing years of the National Assembly, the credentials became orderly and consistent. However, generally speaking, in all credentials the Board to Supervise Elections along with a state authority have introduced the MP belonging to their constituency and approved the elections’ conformity to the election rules and regulations. This paper intends to review the changes in form and content of the credentials issued during the past 24 rounds of the Islamic Consultative Assembly (Iranian Parliament) and compare and contrast these credentials in a descriptive way based on the documents, i.e. credentials.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • credentials
  • Islamic Consultative Assembly
  • changes
  • form
  • content
  • documentalogical survey
-        آرشیو کتابخانه مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه ­های نمایندگان مجلس شورای ملی.
-        شهماری، ندا. (1387)، «گزیده­ای از اعتبارنامه­ های نمایندگان مجلس اول تا سوم»، پیام بهارستان، ش1.
-        قائم­ مقامی، جهانگیر. (1350)، مقدمه ­ای بر شناخت اسناد تاریخی، تهران: انجمن آثار ملی.
-        لوچیانا، دورانتی. (زمستان1388) «سند شناسی»، ترجمه مریم وتر، فصلنامة گنجینة اسناد، ش: 76.