بررسی و شناخت آسیبهای تاریخنگاری انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تاریخ انقلاب اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دکتری تاریخ ایران دورۀ اسلامی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

چکیده: پیروزی انقلاب‌ اسلامی یکی از وقایع عمده‌ای بود که نه‌تنها موازنه‌های سیاسی در خاورمیانه و جهان را برهم زد، بلکه بسترهای نظریه‌پردازی مختلفی را از سوی محققان داخلی ‌و ‌خارجی نیز فراهم‌ ساخت. بنابراین روایت‌های مختلفی از تاریخ ‌انقلاب توسط آنان به‌نگارش درآمد. دراین‌راستا، تداوم انقلاب، موضع‌گیری‌های جدیدی را در عرصة تاریخ‌نگاری سبب‌ شد و علاوه بر محققان و محافل علمی، شخصیت‌های درگیر در انقلاب را در هر دو جبهة مدافع و مخالف، برای تبیین آن به تلاش واداشت. با توجه به این امر، مقولة آسیب‌شناسی‌ تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی یکی‌ از مهم‌ترین‌ نیازهای‌ تاریخ‌نگاری معاصر ایران است‌ که‌ سبب‌ بالندگی‌ و نوآوری‌ آن می‌شود. آسیب‌هایی که ارکان و مبانی اساسی تاریخ‌نگاری انقلاب را تهدید می‌کنند و شناخت آنها اساسی‌ترین گام در جلوگیری از پیدایش و رشد آسیب‌هاست. بااین‌هدف، پرسش اصلی مقاله حاضر با شیوه‌ای توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای معطوف به این سؤال است که «چه آسیب‌هایی ارکان تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی را مورد تهدید قرار می‌دهند؟». دستاورد پژوهش حاکی از آن است که عواملی همچون کمبود منابع درخصوص برخی رویدادها، تحریف چشم‌اندازهای انقلاب اسلامی، عدم ‌‌ترسیم یک راه مشخص، حضور مدیریت‌های غیرمتخصص با عرصة تاریخ‌نگاری، نگاه ژورنالیستی به تاریخ‌نگاری و... از برجسته‌ترین آسیب‌هایی هستند که ارکان تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی را تهدید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pathology of Islamic Revolution Historiography

نویسندگان [English]

  • Faride Bavaryan 1
  • Fateme Sohrabzadeh 2
1 .Ph.D. in Islamic Revolution History, Bu Ali Sina University, Hamedan, I. R. Iran
2 PhD in History of Iran, Islamic Period, Kharazmi University, Tehran, I. R. Iran.
چکیده [English]

The victory of Islamic Revolution in Iran was a major phenomenon that not only violated political balance in the Middle East, but also paved the way for emergence of diversified theories by domestic and foreign researchers and scholars. As a result, they released various narratives on the history of Islamic Revolution. In the meantime, as a result of sustainability of the Revolution new stances on historiography emerged so that in addition to scholars and scientific circles, the early revolutionary forces, both supporters and opponents, became active in clarifying the Islamic Revolution from their own point of view. Given the above, the pathology of Islamic Revolution historiography is one of the most important requirements of the contemporary historiography in Iran that is expected to speed up its growth and innovation. The pathology of factors threatening the pillars and fundamentals of the Islamic Revolution historiography is an essential measure that is highly needed to prevent the emergence and growth of those threats. To that end, this paper, developed through a descriptive-analytical procedure and library method is to find an appropriate answer to the following question: What factors threaten the pillars of Islamic Revolution historiography? Results of the study indicate that such factors as dearth of reference books and documents on some incidents, distortion of Islamic Revolution prospects, lack of an appropriate roadmap, non-specialized managers at the helm of historiography, journalistic approach toward historiography, etc. are among the most outstanding factors threatening the Islamic Revolution historiography.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • historiography
  • Islamic Revolution historiography
  • journalistic approach