تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر تاریخ‌نگاریِ محلیِ انقلابِ اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد، ایران

چکیده

تاریخ محلی به‌عنوان یکی از حوزه‌های مطالعات میان‌رشته‌ای در پژوهش‌های تاریخی، اهمیت زیادی دارد و در بررسی انقلاب اسلامی نیز به‌علّت ماهیت چندبعدی انقلاب اسلامی کارآمد است. در این مقاله مؤلفه‌های مؤثر بر تاریخ‌نگاری محلی انقلاب اسلامی بررسی می‌شود. در ابتدا مؤلفه‌هایی مانند مورّخ محلی و مورّخ انقلاب اسلامی، محمل‌های تاریخ‌نگاری محلی و مراکز درگیر در تاریخ محلی انقلاب به‌عنوان مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری محلی انقلاب تبیین می‌شود و سپس با بررسی مصداقی این مؤلفه‌ها سعی خواهد شد تا به جنبه‌های مختلف آن‌ها توجه شود.
روش پژوهشْ کتابخانه‌ای است و ساختار مقاله براساس پرسش‌های طرح‌شده از مؤلفه‌های تاریخ محلی تدوین می‌شود.
علّت اهمیت این موضوع آن است که تاکنون پژوهشی درخور درزمینۀ عوامل مؤثر بر تاریخ‌نگاری محلی انقلاب اسلامی انجام نشده‌است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تاریخ‌نگاری محلی انقلاب اسلامیْ هدفمندی متناسبی با استانداردهای تاریخ محلی ندارد و پژوهش‌های انجام‌شده متأثّر از سلیقۀ مراکز، علاقه‌مندی مورّخ و وضعیت و نیازهای مختلف بوده‌است. ضرورت توجه به تاریخ‌نگاریِ محلیِ انقلابِ اسلامی و رعایت استاندارهای نگارشی براساس مؤلفه‌های تبیین‌شده، از دیگر نتایج مقالۀ حاظر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Factors Affecting the Local Historiography of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • abolfazl ahassanabady
Documentation and Press Administration of the Library, Museum, and Documentation Center of Astan Quds Razavi, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Local history, as one of the areas of interdisciplinary studies in historical research, is of utmost importance. Due to its multi-dimensional nature, it can be useful in investigating the Islamic Revolution. The present paper studies the factors affecting the local historiography of the Islamic Revolution. At first, components such as local historians, historians of the Islamic Revolution, grounds for local historiography and centers involved in the historiography of the Revolution are expounded. Then, some examples are provided to explain each factor's various aspects. The research method used for conducting this paper is library. The paper is based on questions set based on the components of local history. The research is of significance as there has been no previous research in this area. The findings suggest that local historiography of Islamic Revolution is not consistent with the standards of local history. Researches conducted in the area have been influenced by the research centers' tastes, interests and different needs. The research also underlines the need for attention to the local historiography of the Islamic Revolution and observing the written standards based on the explained factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • local historiography
  • historiography of the Islamic Revolution
  • grounds of local history
  • local historians
  • local history centers
منابع
احمدلو، رسول. (1393). انقلاب اسلامی در لارستان. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
اسدی، محمدعلی. (1393). انقلاب اسلامی در شوشتر و گتوند. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
الهی فرد، مهدی. (1391). ناگفته‌های راز: انقلاب اسلامی، به‌روایت مردم خراسان شمالی. تهران: سورۀ مهر.
الهی فرد، مهدی. (1394). خاطرات آقا معلم: حجت‌الاسلام‌والمسلمین قربان‌علی محمدی مقدم. تهران: سورۀ مهر.
بذرافشان، مریم. (1392). نقش سرخ سرو: تاریخ شفاهی شهادت حمید ادیبی، اولین شهید انقلاب اسلامی در کرج. (مریم بذرافشان، مصاحبه‌گر و تدوین‌گر). تهران: سورۀ مهر.
تیموری، رمضان. (1394). روزهای روشن: زندگی‌نامه و خاطرات حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج شیخ محمدمهدی روشن. تهران: انتشارات سورۀ مهر.
جمعی از نویسندگان. (1393). مشهد از مقاومت تا پیروزی: بررسی مبارزات علما و مردم مشهد از ۱۳۴۱-۱۳۵۷. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
روح‌الامینی، فاطمه؛ شاهرخی، سعید. (1390). انقلاب اسلامی در کرمان. (سکینه‌بیگم روح‌الامینی، ویراستار). کرمان: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی منطقۀ جنوب شرق.
سهرابی زرندی، مهدی. (1394). خاطراتی از وقایع انقلاب اسلامی در زرند. تهران: سورۀ مهر.
شمس‌آبادی، حسن. (1390). انقلاب اسلامی در سبزوار. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
کارگر جهرمی، وحید. (1392). آقای مهربان: خاطرات حاج غلام‌علی مهربان. شیراز: آسمان هشتم.
محمدی پای‌اندر، وحید. (1394). 24 آذر 57 نقطۀ تحول حضور مردم کرمان در انقلاب اسلامی. تهران: سورۀ مهر.
محمودی، خانزاد. (1392). صلای صبح: وقایع 19 تا 22 بهمن‌ماه 1357 در شهرستان کرج. تهران: سورۀ مهر.
مؤمن، ابوالفتح. (1386). انقلاب اسلامی در همدان. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
نصیری طیبی، منصور. (1393). انقلاب اسلامی در شیراز. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
نوری، مرضیه. (1393). انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی، جلد 6: جلفا. تبریز: اختر.
نیکفام، یوسف. (1393). تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در اراک. قم: اندیشۀ صادق.
منابع لاتین
- Kammen,Carol.(2003).On Doing Local History(American Association for State and Local History). Walnut Creek, Ca.: Altamira Press.
 
- Jackson, Andrew. (2008). “local and Regional History as Heritage: The Heritage Process and Conceptualizing the Purpose and Practice of Local Historians”. International Journal of Heritage Studies, Vol. 14, No. 4, pp 362-379.
- Leuilliot, Paul. (2003). “A Manifesto: The Defense and Illustration of Local History”. in: Pursuit of Local History: Readings on Theory and Practice (American Association for State and Local History). (Carol Kammen, ed). Altamira press.
- Lewis, Michael. (2004). “Reflections: 'This Class Will Write a Book': An Experiment in Environmental History, Pedagogy”. Environmental History, Vol. 9, No. 4.
- Mumford, Louis. (1996). “The Value of Local History”. In: The Pursuit of Local History: Readings on Theory and Practice (American Association for State and Local History). (Carol Kammen, ed). Walnut Creek, Ca.: Altamira Press.
- Rogers, Alan. (1977). Approaches to Local History. longman, London and Stone.
- Rubinstein, William D. (2004). “History and ‘amateur’ history”. In Making History: An Introduction to the History and Practices of a Discipline. (Peter Lambert and Phillipp Schofield, ed). London: Routledge.
- Samuel, Raphael. (1976). “Local History and Oral History”. History Workshop, No. 1 Spring, pp. 191-208.