بررسی فعالیت های خیریۀ جامعۀ روحانیت مبارز تهران در پیشبرد انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد تاریخ انقلاب اسلامی ، پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران از آن‌جایی که یک حرکت مردمی و دینی بود، از ابتدای امر، تحت حمایت‌‌های اقشار مذهبی جامعه قرار گرفت. «جامعة روحانیت مبارز تهران» که به اختصار «جامعة روحانیت مبارز» گفته می‌‌شود، نهادی دینی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است که به عنوان تنها تشکل سیاسی علما در ایران پیش از انقلاب شکل گرفت. این تشکل از جمله گروه‌‌های مبارزی بود که افزون بر فعالیت‌‌های سیاسی، به یک رشته فعالیت‌‌های خیریه نیز در سطح کشور روی آورد. این مقاله قصد دارد به همین جنبه از فعالیت‌‌های جامعۀ روحانیت تمرکز کند و آثار آن را در روند پیروزی انقلاب نشان دهد. تجلیات این حرکت را می‌توان در فعالیت‌‌هایی نظیر جمع‌‌آوری پول برای کمک رسانی به زندانیان سیاسی و اعتصابیون، راه‌‌اندازی کتابخانه و کمک به فقرا و محرومین جامعه نشان داد. این مقاله با استفاده از شیوة توصیفی- تحلیلی و بهره‌‌گیری از منابع اصلی (کتاب و اسناد) و انجام مصاحبه با شخصیت‌‌های تأثیرگذار، می‌‌کوشد به بررسی فعالیت‌‌های خیریۀ جامعة روحانیت مبارز در پیشبرد نهضت اسلامی بپردازد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Role of Charity Activities of Society of Combatant Clerics of Tehran in Advancement of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Alireza Mullai Tavani 1
  • elham rajaie 2
1 Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
2 Master of Science in Islamic Revolution History, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution, Tehran, Iran
چکیده [English]

Since the Islamic Revolution of Iran was a popular and religious movement, it was from its beginning, under protection of religious groups of society. The Society of Combatant Clerics of Tehran is a religious, cultural, political and social institution formed before the revolution as the only political formation of "Ulama" in Iran. This society was one of the combatant groups that in addition to political activities, was also engaged in some charity activities across the country. This article is an attempt to focus on some aspects of the activities of the Society, and to discuss it impacts on the process of victory of the revolution. Using method descriptive-analytical method, and using primary sources (both the books and documents) and also interviewing the effective personalities, attempts have been made in this paper to study the charity activities of the Society in the advancement of Islamic movement.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Society of Combatant Clerics
  • Islamic movement
  • charity
  • Islamic Revolution