مواجهه «سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» با انقلاب اسلامی (1357- 1360)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تاریخ انقلاب اسلامی از پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی؛ پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ معاصر

چکیده

اگرچه در روند گسترش و پیروزی انقلاب ایران، در سال‌های 1356- 1357، جریان اسلامگرا نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد؛ اما، انقلاب ایران از حضور و مشارکتِ گاه مؤثرِ احزاب و گروههای سیاسیِ چپ، ملی‌گرای لیبرال و برخی گروههای دارای گرایشاتِ توأمانِ اسلامگرا، چپ و ملی‌گرا نیز برخوردار شد. سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، از جمله تشکل‌هایی بود که در حاشیه تحولاتِ سیاسیِ منجرِ به‌پیروزی انقلاب اسلامی، حضور کم‌رنگی داشت.

هدف پژوهش: با عنایت به‌ماهیت کلی انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی،‌ که به‌رغم حضور و مشارکتِ جریان‌ها و احزاب سیاسیِ دارای افکار و علایق سیاسیِ متفاوت و گاه متعارض، قرائتی مشروط از تکثرگرایی، تحزب و سیاست‌ورزی حزبی ارائه می‌داد، در مقاله پیشِ‌رو تلاش می‌شود، به‌این پرسش پاسخ داده شود که: سازمان پیکار، از آستانه پیروزی انقلاب تا خرداد 1360، چه رویکردی نسبت به‌کلیتِ انقلاب اسلامی و به‌تبع آن، ‌تکثرگرایی و مداراجوییِ سیاسی، داشت؟

روش تحقیق: پژوهش حاضر به‌روش بررسی تاریخی (توصیفی- تحلیلی) و با بهره‌گیری از تکنیک ردیابی فرایند انجام می‌شود.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد: سازمان پیکار، از همان آغاز، انقلاب اسلامی را انقلابی ناتمام ارزیابی کرده و در مواجههِ با آن مسیر ناهمسازگری، تعارض و نهایتاً منازعه در پیش گرفت. مبانی فکری و رویکرد سیاسی سازمان پیکار تعارضِ آشکاری با تکثرگرایی و مداراجویی سیاسی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Confrontation of Peykar Organization for the Liberation of the Working Class with the Islamic Revolution (1360-1357)

نویسنده [English]

  • mozaffar shahedi
PhD in Islamic Revolution from Imam Khomeini Research Institute and Islamic Revolution; Senior Researcher at Institute of Contemporary History
چکیده [English]

However, in the process of expansion and victory of the Iranian revolution, in the years 1357-1357, the Islamist current played a decisive role; however, the Iranian revolution also enjoyed the effective presence and participation of left-wing, liberal nationalist political parties and groups, and some groups with both Islamist, leftist, and nationalist leanings. Peykar Organization for the Liberation of the Working Class was one of the organizations that had a small presence in the margins of the political developments that led to the victory of the Islamic Revolution.

Objective: Due to the general nature of the revolution and the Constitution of the Islamic Republic, which, despite the presence and participation of currents and political parties with different and sometimes conflicting political views and interests, provided a conditional reading of pluralism, partisanship and partisan politics; In the present article, an attempt is made to answer the question: What was the attitude of the Peykar Organization towards the totality of the Islamic Revolution and its pluralism and political tolerance from the time of the victory of the Revolution until June 1981?

Research Method: The present article is a historical study (descriptive-analytical) using the process tracking technique.

The findings of the research show: From the very beginning, Peykar Organization considered the Islamic Revolution as an unfinished revolution and in the face of it, took the path of incompatibility, conflict and finally conflict. Peykar Organization's ideological foundations and political approach were in clear conflict with pluralism and political tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peykar Organization for the Liberation of the Working Class
  • Islamic Revolution
  • Pluralism
  • Totalitarianism
  • Marxism