آیت‌الله طالقانی و تعامل با جریان‌های سیاسی عصر پهلوی (بطور موردی نهضت مقاومت ملی و جبهه ملی دوم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

آیت‌الله طالقانی از جمله روحانیون نواندیشی بود که علاوه برتأمل روامدارانه در نظر و اندیشه در عرصۀ عمل و کنش اجتماعی نیز با گروه‌های سیاسی همراهی‌کرد و با تلاش‌های نظری و عملی، جهت اصلاح ساختار رژیم پهلوی، ابتدا با نهضت مقاومت ملی و سپس جبهۀ ملی دوم همگام شد. بی‌تردید در دوران مبارزات، نقش آراء و اندیشه‌های متأثر ازآموزه‌های اسلامی طالقانی، در افزایش تحرکات سیاسی، بسیج و سازماندهی مبارزان انقلابی انکارناپذیر است. بررسی فعالیت سیاسی آیت‌الله طالقانی در تعامل با گروه‌های سیاسی به ما کمک می-کند، علاوه بر شناخت بیشتر‌ زمینه‌های پیدایی انقلاب اسلامی، میزان تأثیرپذیری وی از محیط سیاسی- اجتماعی و تأثیرگذاری او بر فضای سیاسی عصر پهلوی نیز به درستی تبیین شود.

سوال اصلی: رویکرد سیاسی آیت‌الله طالقانی در مواجهه با نهضت مقاومت ملی و جبهۀ ملی دوم چگونه بود و چه فعالیت‌هایی صورت داد؟

مدعا: آیت‌الله طالقانی ضمن پایبندی به شریعت اسلامی، در شیوۀ مبارزاتی به حمایت همه جانبۀ فکری و همراهی عملی با نهضت مقاومت ملی مبنی بر افشای ماهیت دولت کودتا و اعتراض به رویکرد سیاسی حکومت پهلوی پرداخت و سپس به عنوان یکی از موسسین جبهۀ ملی دوم همکاری نافرجامی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The interaction of Ayatollah Taleghani with the political currents of the Pahlavi era (case study: the National Resistance Movement and the Second National Front)

نویسنده [English]

  • Leila Heidari Bateni
Researcher
چکیده [English]

Ayatollah Taleghani was a new thinking cleric. He was tolerant in both theoretical and practical matters. Taleghani accompanied political groups such as the National Resistance Movement and the Second National Front. Taleghani's ideas were effective in increasing political movements and mobilizing revolutionary fighters. If we examine Taleghani's political activity in cooperation with political groups, we will better understand the foundations of the formation of the Islamic Revolution and the impact he had on the political environment and the impact he left.

The main question: What was Taleghani's political approach to the National Resistance Movement and the Second National Front and what were his activities?

Research claim: Taleghani adhered to Islamic principles. He supported the national resistance movement in thought and action, and in this way they exposed the nature of the coup government and protested Pahlavi's political performance. Then he failed as one of the founders of the Second National Front.

This research has been organized using library and documentary sources and descriptive and analytical methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Ayatollah Taleghani
  • National Resistance Movement
  • Second National Front
  • Pahlavi government