نقش دین در انقلاب ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب، پژوهشکدۀ امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

دین پدیده‌ای اجتماعی است که ترکیب آن با حکومت در طول تاریخ جلوه‌های متنوعی داشته واشکال و قالب‌های متعددی به خود گرفته است. نقش و عملکرد دین در انقلاب فرانسه و ایران بسیار مؤثر و البته متفاوت بوده است؛ به‌طوری‌که ما به این نقطه تعارض برمی‌خوریم که دین در فرانسه کنار نهاده شده و جدایی دین از سیاست مطرح می‌شود، اما در ایران، انقلاب مبنایی دینی دارد. براساس نظریة وبر، در فرانسه، قرائت جدیدی از دین، مشروعیت حکومت مبتنی بر قرائت سنتی از دین را زیر سؤال برد و منجر به وقوع انقلاب شد؛ به‌طوری که شاهد رانده شدن دین به عرصة خصوصی زندگی و جدایی از عرصة سیاست و حکومت هستیم. درانقلاب ایران نیز، براساس نظریة دورکیم و مارکس، می‌توان گفت که رفع توهم‌زایی، انسجام، و همبستگی حاصل شده از دین توانست ائتلافی همه‌جانبه را بر علیه حکومت دین ستیز شکل دهد و بنای حکومت را براساس دین پایه‌ریزی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of religion in the Iran revolution and France

نویسندگان [English]

  • alimohammad hazeri 1
  • marzieh geravand 2
1 Assistant Professor of Sociology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Graduate Student, Revolutionary Sociology, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution, Tehran, Iran
چکیده [English]

Religion is a social phenomeno , which combinations of it with the government   hade  various aspect and were  taken many forms templates in the history. The religion role and function in the revolution  France  Iran are with a significant influence,and different important. As  we can point religion distinguished from politics in france , but revolution in Iran is a  fundamental religion.  According to Weber's theory , new reading of religion in France legitimacy based on traditional reading was questioned, leading to revolution   ، The religion is excluded to the private sphere of and the life separation of politics and government.The Iranian revolution ,according to  Durkheim and Marx's theory  we can say that removing hallucinogenic, solidarity, derived from religious could form a coalition against the  Pahlavi state and formed the after that.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • Ideology
  • the Iranian revolution
  • the French revolution
  • revolutionary
  • revolutionary mobilization
 
 
 
منابع
• آبراهامیان، یرواند(1377). ایران بین دو انقلاب (کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن شانه چی، مترجمان). تهران: نشر مرکز.
• پالس، دانیل(1389). هفت نظریه در باب دین(محمد عزیز بختیاری، مترجم). قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
• پزشک زاد، ایرج(1383). مروری در تاریخ فرانسه. تهران: قطره.
• تیلور، استن(1387). علوم اجتماعی و انقلاب ها(علی مرشدی زاده، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه شاهد.
• حاضری، علی محمد(1380). انقلاب و اندیشه. تهران: پژوهشکدة امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.
• دان، جان.ام(1384). عصر روشنگری(مهدی حقیقت خواه، مترجم). تهران: نشر ققنوس، چاپ سوم.
• دوتوکویل، آلکسی(1365). انقلاب فرانسه و رژیم پیشین (محسن ثلاثی، مترجم). تهران: نقره.
• دورانت، ویل(1370). تاریخ تمدن(ج11). عصر ناپلئون(اسماعیل دولتشاهی و علی اصغر بهرام بیگی، مترجمان). تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
• سوبول، آلبر(1370). انقلاب فرانسه(ج1). ( نصرالله کسراییان، مترجم).تهران: شباهنگ.
• شجاعی زند، علی رضا(1382). برهة انقلابی در ایران. تهران: عروج.
• فوران، جان(1377). مقاومت شکننده: تاریخ تحولات ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی( احمد تدین، مترجم). تهران: خدمات فرهنگی رسا.
• فوکو، میشل(1377). ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟ ( حسین معصومی همدانی، مترجم). تهران: هرمس.
• کدی، نیکی.آر(1377). ریشه های انقلاب ایران ( عبدالکریم گواهی،مترجم). تهران: نشر قلم.
• کورزین، فیلیس(1384). انقلاب فرانسه ( مهدی حقیقت خواه،مترجم). تهران: نشر ققنوس.
• مانفرد، آ(1366). تاریخ فرانسه(فریدون شایان،مترجم). تهران: نشر پیشرو.
• محمدی، منوچهر (1374). انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلابهای فرانسه و روسیه. تهران: چاپ آزاده.
• منصوری، جواد (1375). سیر تکوینی انقلاب اسلامی. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسة چاپ و انتشارات.
• نقوی حسینی، حسین (1380). انقلاب اسلامی در تئوری و عمل. قم: انتشارات علمی فرهنگی صاحب الزمان(عج).
• همیلتون، ملکم(1377). جامعه شناسی دین.(محسن ثلاثی، مترجم).تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.