کلیدواژه‌ها = جزیره ام‌الرصاص
بررسی تاکتیک‌های فریب در عملیات والفجر 8

دوره 4، 1تا4، بهمن 1399، صفحه 1-22

صادق بهرامیان؛ محسن بهشتی سرشت