کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 4
2. کنکاشی در روابط تاریخی ایران و سوریه (1946-2011)

دوره 1، دفتر اول و دوم(بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-143

فرهاد درویشی سه تلانی؛ حامد فیاضی


4. سپاه بهداشت و گسترش بهداشت در ایران؛ مطالعۀ موردی سالهای1345تا 1350ش

دوره سوم، 8-9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-133

فرهاد سهامی؛ سمانه کرمیان بلداجی