کلیدواژه‌ها = ایران
تحولات عدالت اجتماعی- اقتصادی در ایران و کوبا: 40 سال پس از انقلاب

دوره 4، 1تا4، بهمن 1399، صفحه 51-95

روح الله گلمرادی؛ محمدرضا طالبان


کنکاشی در روابط تاریخی ایران و سوریه (1946-2011)

دوره 1، دفتر اول و دوم(بهار و تابستان)، مهر 1396، صفحه 115-143

فرهاد درویشی سه تلانی؛ حامد فیاضی


سپاه بهداشت و گسترش بهداشت در ایران؛ مطالعۀ موردی سالهای1345تا 1350ش

دوره سوم، 8-9، دی 1395، صفحه 107-133

فرهاد سهامی؛ سمانه کرمیان بلداجی