نویسنده = ایرج سوری
تعداد مقالات: 3
2. مبانی نظری و رهیافت‌های عملی سیاست خارجی نهضت آزادی ایران از 1357 تا 1368

دوره 2، دفتر اول و دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 157-185

ایرج سوری؛ محسن بهشتی سرشت


3. روند نوسازی، تعارضات فرهنگی - مذهبی و فروپاشی حکومت پهلوی دوم

دوره دوم، 6-7، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-70

محمدعلی سوری لکی؛ ایرج سور ی