کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی موانع توسعۀ سیاسی در ایران (مطالعۀ موردی: دوران پهلوی دوم)

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-78

سعید جهانگیری


2. چالشهای انتخابات دومین دورۀ مجلس شورای اسلامی و مواضع امام خمینی

دوره سوم، 8-9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-74

حمید بصیرت منش؛ مینا آونج