شعر انقلاب، میدان‌دار ارائۀ گفتمان و ارزش‌های انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی، قزوین، ایران

چکیده

گفتمان انقلاب اسلامی ایرانْ گفتمانی دینی، سیاسی و فرهنگی است که در آن فرهنگ اسلامی جلوه‌گر است. نفی استثمار، نفی سلطه‌پذیری، نفی تحقیر ملت به‌دست قدرت‌های سیاسی دنیا، نفی وابستگی سیاسی، نفی نفوذ و دخالت قدرت‌های مسلط دنیا در کشور مهم‌ترین ارزش‌های انقلاب اسلامی است. برای حفظ این گفتمان و ارزش‌های انقلابی و انتقال آن به نسل‌های بعدیْ اهتمام بیشتری باید داشته باشیم؛ چون تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و انتقال ارزش‌های آن به‌ویژه به جوانان ضروری است؛ بنابراین باید از هر فرصتی برای نشر ارزش‌های انقلاب استفاده کنیم. بدون شک یکی از این فرصت‌ها شعر انقلاب است. شعر انقلاب یکی از مهم‌ترین ابزارهای گفتمان انقلاب اسلامی و انتقال ارزش‌های آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revolution-themed poetry at the Core of the Discourse and Values of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

 • Mohsen Parvish
Phd historyPh.D. Student of Iranian History after Islam, International University of Imam Khomeini, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The discourse of the Islamic Revolution is a religious, political and cultural one in which Islamic culture is manifested. Negation of exploitation, negation of domination, negation of humiliation of the nation by the political powers of the world, negation of political affiliation, negation of infiltration and interference of the dominant powers of the world in the country are the most important values ​​of the Islamic revolution. Therefore, to preserve the discourse and values of the Revolutions and hand it down to the next generations, more efforts are needed. Because the explanation of the Islamic Revolution's discourse and the transfer of its values, especially for young people, is essential, every opportunity should be used to disseminate the values ​​of the revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • revolution-themed poetry
 • discourse
 • Islamic Revolution values
 • leader's speech
 • منابع

  کتاب

  • اسرافیلی، حسین. (1364). تولد در میدان: مجموعۀ شعر. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی حوزۀ هنری.
  • امین‌پور، قیصر. (بی‌تا). طوفان در پرانتز. ارومیه: برگ.
  • انصاری، حمید. (1386). حدیث بیداری: نگاهی به زندگی‌نامۀ آرمانی-علمی و سیاسی امام‌خمینی (از تولد تا رحلت). تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (ره).
  • اوستا، مهرداد. (1369). امام حماسه‌ای دیگر. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزۀ هنری.
  • بهبهانی، سیمین. (1370). دشت ارژن. تهران: زوّار.
  • ثابت محمودی، سیدحسن (سهیل). (1369). فصلی از عاشقانه‌ها (دفتر غزل). تهران: همراه.
  • چایلی، صمد. (1384). هویت و زبان. تبریز: اختر با همکاری انتشارات هاشمی سودمند.
  • حسینی، سیدحسن. (1387). هم‌صدا با حلق اسماعیل: مجموعۀ شعر. تهران: حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
  • شاهرخی، محمود. (1370). در غبار کاروان. تهران: کیهان.
  • صفارزاده، طاهره. (1356). سفر پنجم. تهران: حکمت.
  • صفارزاده، طاهره. (1365). بیعت با بیداری: برگزیده اشعار سال‌های ۱۳۵۶-۵۸. شیراز: نوید.
  • صفارزاده، طاهره. (1384). روشنگران راه: گزیده شعرهای ۸۲ ۷۸. تهران: برگ زیتون.
  • قزوه، علی‌رضا. (1369). از نخلستان تا خیابان: مجموعه شعر. تهران: همراه.
  • قزوه، علی‌رضا. (1391). صبح بنارس. تهران: سلمان پاک.
  • محدثی، جواد. (1383). پیام‌های عاشورا. قم: فرازاندیشه.
  • مردانی، نصرالله. (1360). قیام نور: مجموعۀ شعر. تهران: انتشارات حوزۀ اندیشه و هنر اسلامی.
  • مردانی، نصرالله. (1364). خون‌نامۀ خاک: مجموعۀ شعر. تهران: کیهان.
  • مردانی، نصرالله. (1388). قانون عشق: مجموعۀ کامل اشعار. تهران: مرکز.
  • معلم دامغانی، محمدعلی. (1360). رجعت سرخ ستاره. تهران: سورۀ مهر.
  • میرمحمدی، داود. (1383). گفتارهایی دربارۀ هویت ملی در ایران. تهران: موسسۀ مطالعات ملی.
  • نجف‌زادۀ بارفروش، محمدباقر. (1372). فرهنگ شاعران جنگ و مقاومت. تهران: کیهان.

  مقاله

  • اسماعیلی، رضا. (1394). «بازتعریف شعر انقلاب اسلامی».روزنامۀ اطلاعات، پنج‌شنبه، 15 بهمن.
  • زارعی، احمد. (1373). «گامی در ارزیابی شعر شاعران انقلاب اسلامی براساس میراث فرهنگی شعر فارسی». چاپ‌شده در کتاب مجموعه‌مقاله‌های سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی: 5-3 دی‌ماه 1370. تهران: سمت.
  • یوسفی، علی. (1380). «روابط بین قومی و تأثیر آن بر هویت ملی اقوام در ایران؛ تحلیلی ثانویه بر داده‌های یک پیمایش ملی». فصل‌نامۀ مطالعات ملی، دورۀ 2، شمارۀ 4 (پیاپی 8)، صص 13-42.

  سخنرانی

  سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای: دریافت‌شده از http://farsi.khamenei.ir/speech

  • خامنه‌ای، سیدعلی. (1387). بیانات رهبری در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت. 2شهریور1387.
  • خامنه‌ای، سیدعلی. (1390). بیانات در دیدار جمعی از شعرا. 24مرداد1390.
  • خامنه‌ای، سیدعلی. (1390). سخنرانی ویژۀ اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی. 26شهریور1390.
  • خامنه‌ای، سیدعلی. (1392). بیانات رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری. 15اسفند1392.
  • خامنه‌ای، سیدعلی. (1394). بیانات رهبری در دیدار با شاعران. 10تیر1394.

  منابع اینترنتی

  • برقعی، سید حمیدرضا. (1389). «لشکر ابرهه ازسوی حجاز آمده‌است». قابل‌دسترس در:

  https://ayateghamzeh.persianblog.ir

  • قزوه، علی‌رضا. (اسفند1389). «دجال‌های دیجیتال». قابل‌دسترس در:

  http://www.ghazveh.blogfa.com/1389/12

  منابع لاتین

  Jørgensen, Marianne W; Phillips, Louise. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage.