کلیدواژه‌ها = عوامل انتزاعی
تعداد مقالات: 1
1. نقش عوامل انتزاعی و عینی در پدیدۀ پان‌عربیسم در ایران در قبل و بعداز انقلاب اسلامی

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-190

شیده شادلو؛ جلیل روشندل