اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن بهشتی سرشت

تاریخ ایران دانشیار دانشگاه امام خمینی

mbeheshtisereshtyahoo.com

سردبیر

علیرضا ملائی توانی

تاریخ ایران استاد تمام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mollaiynetyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

فاطمه طباطبایی

دانشیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

tabatabai.fatameyahoo.com

غلامحسین زرگری‌نژاد

تاریخ ایران استاد دانشگاه تهران

zargariut.ac.ir

محسن بهشتی سرشت

تاریخ ایران دانشیار دانشگاه بین‌المللی قزوین

mbeheshtisereshtyahoo.com

علیرضا ملائی توانی

تاریخ ایران استاد تمام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mollaiynetyahoo.com

اسماعیل حسن‌زاده

تاریخ ایران دانشیار دانشگاه الزهرا

ismailhassanzadehyahoo.com

مرتضی نورائی

تاریخ ایران استاد دانشگاه اصفهان

mortezanouraeiyahoo.com

محمد مهدی مرادی خلج

دانشیار دانشگاه شیراز

mm_mkhalajyahoo.com

محمدرضا علم

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

alamscu.ac.ir

محمدرضا طالبان

دانشیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

qtalebanyahoo.com

سید صدرالدین موسوی جشنی

دانشیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

sadrmoosavigmail.com

حمید بصیرت منش

تاریخ ایران استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

basirat1341yahoo.com

سید محمودسادات

تاریخ ایران استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

m.sadatyahoo.com

محسن سراج

تاریخ استادیار گروه تاریخ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

serajmiladyahoo.com

دبیر اجرایی

حمید بصیرت‌منش

تاریخ ایران استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

basirat1341yahoo.com
09127210453

کارشناس نشریه

توران منصوری

تاریخ انقلاب اسلامی کارشناس نشریه

kapo_1365yahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

نعمت اله عاملی

ویراستار

n.ameli1359gmail.com
09369256310