دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

انجمن‌ها و تشکل‌های سیاسی- مذهبی شهر قزوین در جریان انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

مسعود آدینه وند


تبیین مواضع علما و روحانیون نسبت به لایحه حمایت از خانواده مصوب سال 1346

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

توران منصوری


بررسی انتقادی معرفی شیخ شبیر خاقانی در پژوهش های تاریخ انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

مهدی قنواتی


فعالیت‌های فخرالدین حجازی در مطبوعات خراسان رضوی طی دهه 30 و 40 شمسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

سیدمحمدجواد قربی


نقش حاشیه نشینان شهری در انقلاب ۱۳۵۷ (مطالعه موردی حاشیه نشینان شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

حمید بصیرت منش؛ انسیه باصری


تأملی در جایگاه اُمت‌باوری و ملت‌گرایی در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

فرهاد نام برادرشاد


تعامل نخست وزیران دهه سی با مرجعیت در قم: با تاکید بر اقدامات علی امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

رحیم روح بخش اله آباد


چرایی و چگونگی تغییر کاربری کاروانسرای برازجان عهد ناصرالدین شاه به زندان عصر پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

یعقوب خزایی؛ مرجان نگهی


نقد و بررسی کتاب ملت و حاکمیت، خاطرات دکتر کاظم ودیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

سید محمود سادات


تحلیل کنش‌های گفتاری در استنادات قرآنی مقام معظم رهبری (با تأکید بر آیات جنگ و جهاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

علی غفرانی؛ رضا محمدی


آیت‌الله طالقانی و تعامل با جریان‌های سیاسی عصر پهلوی (بطور موردی نهضت مقاومت ملی و جبهه ملی دوم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

لیلا حیدری باطنی


مواجهه «سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» با انقلاب اسلامی (1357- 1360)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

مظفر شاهدی