بررسی فرایند انقلاب اسلامی در بروجن

دوره اول، شماره 1، مهر 1393، صفحه 1-40

حمید بصیرت منش؛ مریم رفیعی وردنجانی


مطالعه موضوعی منابع کشف‌الاسرار امام خمینی(س)

دوره دوم، 2-3، فروردین 1394، صفحه 1-30

حمید بصیرت منش


انگیزه ها و اهداف برگزاری جشن های دو هزار و پانصد سالـۀ شاهنشاهی

دوره دوم، 4-5، اردیبهشت 1395، صفحه 7-27

فواد پور آرین؛ هادی دل آشوب


تحلیل ماهیت و تشکیلات گروه حزبالله (1346 - 1351ش)

دوره سوم، 8-9، دی 1395، صفحه 9-48

محسن بهشتی سرشت؛ علیرضا محسنی ابوالخیری


بررسی زمینه‌های تاریخی و فرآیند انقلاب اسلامی در لارستان

دوره سوم، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 9-39

حمید بصیرت منش؛ کلثوم کریمپور


درآمدی بر روش‌شناسی تدوین در تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران

دوره 1، دفتر اول و دوم(بهار و تابستان)، مهر 1396، صفحه 9-29

ابوالفضل حسن ابادی


بررسی آثار انقلاب اسلامی ایران بر موج سوم بیداری اسلامی (مطالعۀ موردی مصر و یمن)

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، اسفند 1397، صفحه 9-31

علی مشهودی؛ فاطمه محمودزاده؛ محمد فلاح


تاریخچه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره دوم، 2-3، فروردین 1394، صفحه 31-66

محسن بهشتی سرشت؛ حسین صابر


بررسی زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی در شهرستان شوشتر

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، اسفند 1397، صفحه 33-56

حمید اسدپور؛ مسعود ولی عرب


بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر نقش منطقه‌ای عربستان (با تأکید بر بحران سوریه و یمن)

دوره 2، دفتر اول و دوم، شهریور 1397، صفحه 35-57

محمد ستوده آرانی؛ احسان جعفری فر


بازشناسی ادبیات انقلاب اسلامی ایران

دوره 1، دفتر سوم و چهارم، بهمن 1396، صفحه 39-57

احمد گل محمدی


بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب نیکاراگوئه

دوره سوم، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 41-73

علی محمد حاضری؛ صدیقه نوه نجار


روند نوسازی، تعارضات فرهنگی - مذهبی و فروپاشی حکومت پهلوی دوم

دوره دوم، 6-7، مرداد 1395، صفحه 49-70

محمدعلی سوری لکی؛ ایرج سور ی


بررسی و تحلیل نقش مدرسۀ فیضیه در تجدید حیات شیعه

دوره دوم، 4-5، اردیبهشت 1395، صفحه 53-75

عبدالوهاب فراتی؛ محمد رجائی نژاد


تأثیر انقلاب الجزایر بر مبارزات سیاسی ایران به‌روایت انقلابیون ایرانی

دوره 1، دفتر سوم و چهارم، بهمن 1396، صفحه 59-85

حمید بصیرت منش؛ امین خانی


بررسی متغیرهای تبیینی در رهیافت سیاسی انقلاب اسلامی

دوره 2، دفتر اول و دوم، شهریور 1397، صفحه 59-91

صداقت شفیع زاده حور