کلیدواژه‌ها = امام خمینی
مقایسه سیاست‌های اقتصادی امام خمینی(س) با پیامبر(ص) و امام علی (ع)

دوره 4، 1تا4، بهمن 1399، صفحه 147-177

مژگان رکن الدینی؛ حمید بصیرت منش


عوامل ناکارآمدی کودتا در آستانۀ انقلاب اسلامی ایران

دوره سوم، 8-9، دی 1395، صفحه 135-150

حسین احمدی رهبریان؛ حسن زندیه


بررسی و تحلیل نقش مدرسۀ فیضیه در تجدید حیات شیعه

دوره دوم، 4-5، اردیبهشت 1395، صفحه 53-75

عبدالوهاب فراتی؛ محمد رجائی نژاد


تاریخچه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره دوم، 2-3، فروردین 1394، صفحه 31-66

محسن بهشتی سرشت؛ حسین صابر


نقش شورای انقلاب در تحولات ایران (1359-1357)

دوره دوم، 2-3، فروردین 1394، صفحه 95-114

غلامعلی رجایی؛ جواد نوروزی