کلیدواژه‌ها = امام خمینی
تعداد مقالات: 9
1. مقایسه سیاست‌های اقتصادی امام خمینی(س) با پیامبر(ص) و امام علی (ع)

دوره 4، 1تا4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 147-177

مژگان رکن الدینی؛ حمید بصیرت منش


3. چالشهای انتخابات دومین دورۀ مجلس شورای اسلامی و مواضع امام خمینی

دوره سوم، 8-9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-74

حمید بصیرت منش؛ مینا آونج


4. عوامل ناکارآمدی کودتا در آستانۀ انقلاب اسلامی ایران

دوره سوم، 8-9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-150

حسین احمدی رهبریان؛ حسن زندیه


6. بررسی و تحلیل نقش مدرسۀ فیضیه در تجدید حیات شیعه

دوره دوم، 4-5، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-75

عبدالوهاب فراتی؛ محمد رجائی نژاد


7. تاریخچه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره دوم، 2-3، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-66

محسن بهشتی سرشت؛ حسین صابر


8. نقش شورای انقلاب در تحولات ایران (1359-1357)

دوره دوم، 2-3، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-114

غلامعلی رجایی؛ جواد نوروزی


9. واکاوی رفتار سیاسی جبهه ملی چهارم در تحولات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی (از آبان تا بهمن 1357)

دوره اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-112

علیرضا ملایی توانی؛ فریده باوریان