کلیدواژه‌ها = سازمان مجاهدین خلق – ایدئولوژی – جناح مذهبی – انشعاب - مارکسیسم
تعداد مقالات: 1
1. جریان‌شناسی گروه های مذهبی سازمان مجاهدین خلق پس از انشعاب ایدئولوژیکی (از سال1354 تا 1360)

دوره اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 41-69

محسن بهشتی سرشت؛ لیلا حیدری باطنی