کلیدواژه‌ها = گفتمان
تعداد مقالات: 4
2. شعر انقلاب، میدان‌دار ارائۀ گفتمان و ارزش‌های انقلاب اسلامی

دوره 2، دفتر اول و دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-155

محسن پرویش


3. جنگ ایران و عراق در گفتمان سیاسی نهضت آزادی ایران

دوره سوم، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-101

حسن حضرتی؛ هادی قیصریان فرد؛ مینا آونج


4. گفتمان جنسیت از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی

دوره اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 113-154

نرگس نیکخواه قمصری