کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی ایران
بررسی آثار انقلاب اسلامی ایران بر موج سوم بیداری اسلامی (مطالعۀ موردی مصر و یمن)

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، اسفند 1397، صفحه 9-31

علی مشهودی؛ فاطمه محمودزاده؛ محمد فلاح


بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر نقش منطقه‌ای عربستان (با تأکید بر بحران سوریه و یمن)

دوره 2، دفتر اول و دوم، شهریور 1397، صفحه 35-57

محمد ستوده آرانی؛ احسان جعفری فر


بازشناسی ادبیات انقلاب اسلامی ایران

دوره 1، دفتر سوم و چهارم، بهمن 1396، صفحه 39-57

احمد گل محمدی


تحلیل نوع نگاه منابع چینی به انقلاب اسلامی ایران

دوره 1، دفتر سوم و چهارم، بهمن 1396، صفحه 87-114

محمد سمیعی؛ جین پنگ