نویسنده = صابر، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تاریخچه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره دوم، 2-3، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-66

محسن بهشتی سرشت؛ حسین صابر