نویسنده = علیرضا ملایی توانی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل ارتباط بازاریان مشهد، حکومت پهلوی و آستان قدس رضوی در سال‌های 1353 تا 1357 شمسی

دوره 4، 1تا4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 23-49

هدی رضاپور؛ علیرضا ملایی توانی


2. مجلس شورای اسلامی و مسألة پایان جنگ ایران و عراق

دوره 4، 1تا4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 115-145

علیرضا ملایی توانی؛ حمید بصیرت منش؛ فاطمه امیری پری


3. بررسی فعالیت های خیریۀ جامعۀ روحانیت مبارز تهران در پیشبرد انقلاب اسلامی

دوره دوم، 6-7، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-48

علیرضا ملائی توانی؛ الهام رجایی


4. واکاوی رفتار سیاسی جبهه ملی چهارم در تحولات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی (از آبان تا بهمن 1357)

دوره اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-112

علیرضا ملایی توانی؛ فریده باوریان