تعداد مقالات: 81

1. بررسی فرایند انقلاب اسلامی در بروجن

دوره اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-40

حمید بصیرت منش؛ مریم رفیعی وردنجانی


2. مطالعه موضوعی منابع کشف‌الاسرار امام خمینی(س)

دوره دوم، 2-3، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-30

حمید بصیرت منش


3. انگیزه ها و اهداف برگزاری جشن های دو هزار و پانصد سالـۀ شاهنشاهی

دوره دوم، 4-5، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-27

فواد پور آرین؛ هادی دل آشوب


4. اعتراض به سینمای مبتذل در اصفهان،پیش از انقلاب اسلامی

دوره دوم، 6-7، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-32

عبدالمهدی رجائی


5. تحلیل ماهیت و تشکیلات گروه حزبالله (1346 - 1351ش)

دوره سوم، 8-9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-48

محسن بهشتی سرشت؛ علیرضا محسنی ابوالخیری


6. بررسی زمینه‌های تاریخی و فرآیند انقلاب اسلامی در لارستان

دوره سوم، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-39

حمید بصیرت منش؛ کلثوم کریمپور


7. درآمدی بر روش‌شناسی تدوین در تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران

دوره 1، دفتر اول و دوم(بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-29

ابوالفضل حسن ابادی


8. امام‌خمینی(ره) و برساختن انقلاب اسلامی ایران (آزمون یک فرضیه)

دوره 1، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-38

محمدرضا طالبان


9. آسیب شناسی روش های تجزیه و تحلیل در تاریخ نگاری انقلاب اسلامی

دوره 2، دفتر اول و دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-34

محمدرضا دهشیری


10. بررسی آثار انقلاب اسلامی ایران بر موج سوم بیداری اسلامی (مطالعۀ موردی مصر و یمن)

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-31

علی مشهودی؛ فاطمه محمودزاده؛ محمد فلاح


13. تاریخچه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره دوم، 2-3، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-66

محسن بهشتی سرشت؛ حسین صابر


14. بررسی فعالیت های خیریۀ جامعۀ روحانیت مبارز تهران در پیشبرد انقلاب اسلامی

دوره دوم، 6-7، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-48

علیرضا ملائی توانی؛ الهام رجایی


15. بررسی زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی در شهرستان شوشتر

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-56

حمید اسدپور؛ مسعود ولی عرب


16. بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر نقش منطقه‌ای عربستان (با تأکید بر بحران سوریه و یمن)

دوره 2، دفتر اول و دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-57

محمد ستوده آرانی؛ احسان جعفری فر


17. بازشناسی ادبیات انقلاب اسلامی ایران

دوره 1، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-57

احمد گل محمدی


18. جریان‌شناسی گروه های مذهبی سازمان مجاهدین خلق پس از انشعاب ایدئولوژیکی (از سال1354 تا 1360)

دوره اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 41-69

محسن بهشتی سرشت؛ لیلا حیدری باطنی


19. بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب نیکاراگوئه

دوره سوم، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-73

علی محمد حاضری؛ صدیقه نوه نجار


20. چالشهای انتخابات دومین دورۀ مجلس شورای اسلامی و مواضع امام خمینی

دوره سوم، 8-9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-74

حمید بصیرت منش؛ مینا آونج


21. روند نوسازی، تعارضات فرهنگی - مذهبی و فروپاشی حکومت پهلوی دوم

دوره دوم، 6-7، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-70

محمدعلی سوری لکی؛ ایرج سور ی


22. بررسی و تحلیل نقش مدرسۀ فیضیه در تجدید حیات شیعه

دوره دوم، 4-5، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-75

عبدالوهاب فراتی؛ محمد رجائی نژاد


23. بررسی موانع توسعۀ سیاسی در ایران (مطالعۀ موردی: دوران پهلوی دوم)

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-78

سعید جهانگیری


24. تأثیر انقلاب الجزایر بر مبارزات سیاسی ایران به‌روایت انقلابیون ایرانی

دوره 1، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-85

حمید بصیرت منش؛ امین خانی


25. بررسی متغیرهای تبیینی در رهیافت سیاسی انقلاب اسلامی

دوره 2، دفتر اول و دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-91

صداقت شفیع زاده حور