کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
تعداد مقالات: 2
1. جنگ ایران و عراق در گفتمان سیاسی نهضت آزادی ایران

دوره سوم، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-101

حسن حضرتی؛ هادی قیصریان فرد؛ مینا آونج


2. انگیزه ها و اهداف برگزاری جشن های دو هزار و پانصد سالـۀ شاهنشاهی

دوره دوم، 4-5، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-27

فواد پور آرین؛ هادی دل آشوب