کلیدواژه‌ها = پژوهش تطبیقی-توصیفی
تحولات عدالت اجتماعی- اقتصادی در ایران و کوبا: 40 سال پس از انقلاب

دوره 4، 1تا4، بهمن 1399، صفحه 51-95

روح الله گلمرادی؛ محمدرضا طالبان