کلیدواژه‌ها = اصفهان
تعداد مقالات: 4
1. کجروی‌های اجتماعی در اصفهان پیش از انقلاب اسلامی(مطالعة تاریخی)

دوره سوم، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 103-125

عبدالمهدی رجایی


2. بررسی فعالیت های خیریۀ جامعۀ روحانیت مبارز تهران در پیشبرد انقلاب اسلامی

دوره دوم، 6-7، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-48

علیرضا ملائی توانی؛ الهام رجایی


3. اعتراض به سینمای مبتذل در اصفهان،پیش از انقلاب اسلامی

دوره دوم، 6-7، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-32

عبدالمهدی رجائی