کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی ایران
تعداد مقالات: 7
1. نقش عوامل انتزاعی و عینی در پدیدۀ پان‌عربیسم در ایران در قبل و بعداز انقلاب اسلامی

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-190

شیده شادلو؛ جلیل روشندل


3. بررسی آثار انقلاب اسلامی ایران بر موج سوم بیداری اسلامی (مطالعۀ موردی مصر و یمن)

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-31

علی مشهودی؛ فاطمه محمودزاده؛ محمد فلاح


4. بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر نقش منطقه‌ای عربستان (با تأکید بر بحران سوریه و یمن)

دوره 2، دفتر اول و دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-57

محمد ستوده آرانی؛ احسان جعفری فر


5. بازشناسی ادبیات انقلاب اسلامی ایران

دوره 1، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-57

احمد گل محمدی


6. تحلیل نوع نگاه منابع چینی به انقلاب اسلامی ایران

دوره 1، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-114

محمد سمیعی؛ جین پنگ


7. امام‌خمینی(ره) و برساختن انقلاب اسلامی ایران (آزمون یک فرضیه)

دوره 1، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-38

محمدرضا طالبان