نویسنده = مدنی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تغییر مبدأ تقویم شمسی از هجری به شاهنشاهی بر نهضت اسلامی

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-107

سید محمود سادات؛ مریم مدنی