نویسنده = خانی، امین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر انقلاب الجزایر بر مبارزات سیاسی ایران به‌روایت انقلابیون ایرانی

دوره 1، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-85

حمید بصیرت منش؛ امین خانی