نویسنده = فاطمه محمودزاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار انقلاب اسلامی ایران بر موج سوم بیداری اسلامی (مطالعۀ موردی مصر و یمن)

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-31

علی مشهودی؛ فاطمه محمودزاده؛ محمد فلاح