نویسنده = درویشی سه تلانی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. کنکاشی در روابط تاریخی ایران و سوریه (1946-2011)

دوره 1، دفتر اول و دوم(بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-143

فرهاد درویشی سه تلانی؛ حامد فیاضی