نویسنده = یوسفی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد ارتشبد عباس قره باغی در اعلام بی طرفی ارتش در 22 بهمن 57

دوره دوم، 6-7، بهار و تابستان 1395، صفحه 71-96

محسن بهشتی سرشت؛ غلامرضا یوسفی؛ محمد محمدپور؛ معصومه خازنی