نویسنده = الهام رجایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فعالیت های خیریۀ جامعۀ روحانیت مبارز تهران در پیشبرد انقلاب اسلامی

دوره دوم، 6-7، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-48

علیرضا ملائی توانی؛ الهام رجایی