نویسنده = نوه نجار، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب نیکاراگوئه

دوره سوم، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-73

علی محمد حاضری؛ صدیقه نوه نجار