نویسنده = حسن زاده، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مواضع سیاسی روحانیون بهبهان در تحولات انقلاب اسلامی

دوره 1، دفتر اول و دوم(بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 173-200

اسماعیل حسن زاده؛ طاهره ابوعلی