نویسنده = ملایی توانی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای اعتصاب دو ماهه مطبوعات در سال 1357

دوره دوم، 2-3، بهار و تابستان 1394، صفحه 147-166

علیرضا ملایی توانی؛ میثم غلامپور